Instytut
Zarządzania

Rok 2021

 

Decyzja nr 4 zmieniająca Zarządzenie Nr 18/2020 dotycząca powołania Instytutowej Rady Konsultacyjnej na okres od 15 października 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. POBIERZ
Decyzja nr 3 w sprawie powołania w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu zadaniowego ds jakości sylabusów POBIERZ
Decyzja nr 2 w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Zarządzania w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Decyzja nr 1 w sprawie powołania w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Komisji brakowania błędnie spersonalizowanych  lub uszkodzonych blankietów dyplomów i dyplomów ukończenia studiów POBIERZ

 

 
Rok 2020
 

Decyzja nr 20 w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowychna rok akademicki 2020/2021

POBIERZ
Decyzja nr 19 w sprawie powołania Instytutowej Komisji Oceniającej na okres od 15 października 2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja nr 18 w sprawie powołania Instytutowej Rady Konsultacyjnej na okres od 15 października 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. POBIERZ
Decyzja nr 17 w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania Strategii Rozwoju Instytutu Zarządzania UwB na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. POBIERZ
Decyzja nr 16 w sprawie powołania Komisji ds. Promocji IZ na okres od 15 października 2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja nr 15 w sprawie powołania Instytutowego Zespołu ds. jakości kształcenia na okres od 15 października 2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja nr 14 w sprawie powołania Kierunkowej Komisji Dydaktycznej na okres od 15 października 2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja nr 13 w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Zarządzania w roku akademickim 2020/2021 POBIERZ
Decyzja nr 12 w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020 / 2021 POBIERZ
Decyzja nr 11 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Zarządzania od roku akademickiego 2020 / 2021 POBIERZ
Decyzja nr 10 w sprawie pracy zdalnej pracownika administracji w Instytucie Zarządzania na okres od 20 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r.  POBIERZ
Decyzja nr 9 sprawie zmiany Decycji nr 8/2020 Dyrektora Instytytu Zarządzania UwB z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Zarządzania  POBIERZ
Decyzja nr 8 w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Zarządzania POBIERZ
Decyzja nr 7 w sprawie sposobu oraz okresu przechowywania sylabusów zajęć na kierunku Zarządzanie I i II stopnia w Instytucie Zarządzania POBIERZ
Decyzja nr 6 w sprawie powołania Instytutowej Rady Konsultacyjnej na okres od 11 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. POBIERZ
Decyzja nr 5 w sprawie zasad archiwizowania prac studentów dokumentujących osiągnięcie efektów uczenia się POBIERZ
Załącznik nr 1  do Decyzji nr 5/2020 Dyrektora Instytutu Zarządzania UwB z dnia 5 lutego 2020 r. POBIERZ
Załącznik nr 1 do zasad archiwizowania prac studentów dokumentujących osiągnięcie efektów uczenia się POBIERZ
Załącznik nr 2 do zasad archiwizowania prac studentów dokumentujących osiągnięcie efektów uczenia się POBIERZ
Decyzja nr 4 w sprawie zasad prowadzenia w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu POBIERZ
Decyzja nr 3 w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego na okres od 16 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. POBIERZ
Decyzja nr 2 w sprawie powołania Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na okres od 16 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. POBIERZ
Decyzja nr 1 w sprawie powołania Instytutowej Komisji Oceniającej na okres od 16 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. POBIERZ
  
Rok 2019
 
Decyzja nr 4 w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Decyzja nr 3 w sprawie powołania Komisji ds. Promocji na okres od 6 grudnia 2019 r. do 30 września 2020 r. POBIERZ
Decyzja nr 2 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy ze studentami na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. POBIERZ
Decyzja nr 1 w sprawie powołania Koordynatora Programu Erasmus+ na okres od 1 października 2019r. do 30 września 2020 r. POBIERZ