Instytut
Zarządzania

ZŁOŻENIE PRACY DYPOLOMOWEJ I DOKUMENTACJI:

 

 1. Złożenie pracy dyplomowej odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego Archiwum Prac Dyplomowych (APD). System dostępny jest pod adresem: https://apd.uwb.edu.pl/

2.1.  W Archiwum Prac Dyplomowych – APD należy:

 • zapoznać się z instrukcją, (Instrukcja dla studentów)
 • dokonać rejestracji pracy (tytuł, uzupełnić słowa kluczowe i streszczenie pracy) zgodnie z instrukcją,
 • wgrać pracę do APD:
  -  w formacie PDF (Zapisanie pliku .PDF),
  -  w postaci pliku edytowalnego i ewentualne załączniki w formacie .zip zgodnie z instrukcją. (Zapisanie pliku .ZIP),
  oraz skan wydrukowanego ze strony i wypełnionego odręcznie formularza: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (link: Oświadczenie),

 

Nazwa pliku PDF powinna być przygotowana wg wzoru:

450-ZS1-pesel studenta

gdzie: "E" od nazwy kierunku, "N" od trybu studiów, "1" to stopień; system automatycznie zamieni PESEL na nr ID). (kierunki: Z-Zarządzanie; tryb studiów: S-stacjonarne; N-niestacjonarne; stopień studiów: 1-pierwszy stopień; 2-drugi stopień)

 

 

 • jeżeli ma być wydana kopia dyplomu w j. angielskim, należy fakt ten zgłosić drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni przed obroną. Wymagana opłata w wysokości 40 zł (opłata za dyplom i suplement; dokonana TYLKO na indywidualne konto w systemie USOSweb, które jest do tego dedykowane – proszę nie używać kont dedykowanych do opłat czesnego ani żadnego innego konta).

 

 1. Dziekanat dokonuje:
 • rozliczenia ostatniego roku studiów,
 • sprawdzenia całości toku studiów,
 • wyliczenia średniej z toku studiów,
 • wydruk recenzji i protokołu,
 • przekazania akt studenta do Komisji egzaminacyjnej, w której obrona jest organizowana zgodnie z terminarzem obron.

 

WYMOGI TECHNICZNE

WYMOGI MERYTORYCZNE