Instytut
Zarządzania

Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni Biblioteki Ekonomicznej

Książki z wypożyczalni (status egzemplarza: „wypożycza się”) zamawia się przez system komputerowy.

  • Przed złożeniem pierwszego zamówienia konieczna jest aktywacja konta w Bibliotece (osobiście, po okazaniu legitymacji) i podpisanie zobowiązania do przestrzegania Regulaminu
  • Za aktywację konta Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5,00 zł (wyłącznie gotówką)
  • Limity wypożyczeń z wypożyczalni w Bibliotece Ekonomicznej:

         Studenci studiów stacjonarnych – 10 książek na 1 miesiąc

         Studenci studiów niestacjonarnych – 10 książek na 2 miesiące

  •  Kara za nieterminowy zwrot książek z wypożyczalni wynosi obecnie 0,25 zł za każdą książkę za każdy dzień. Wysokość kary ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Książki z czytelni (status egzemplarza: „na miejscu”) zamawia się w Bibliotece, wypisując rewersy.

  • Książki z czytelni nie mogą być wypożyczone do domu. Można z nich korzystać na miejscu w Czytelni lub zabrać na zewnątrz (poza Bibliotekę) na dwie godziny, po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
  • Wypożyczenia książek z czytelni na okres tygodnia dotyczą wyłącznie doktorantów i pracowników Uczelni i nie obejmują podstawowych podręczników i pojedynczych egzemplarzy książek, które w danym momencie wykorzystywane są przez całą grupę do przygotowania się do zajęć. Przy wypożyczeniach tygodniowych każdorazowo konieczne jest podpisanie oświadczenia o akceptacji obowiązujących zasad.
  • Kara za nieterminowy zwrot książek z czytelni wynosi obecnie 2,00 zł za każdą książkę za każdy dzień. Wysokość kary ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.