Instytut
Zarządzania

Wzory dokumentów dotyczących praktyk

 

Nazwa dokumentu

Plik do pobrania

Deklaracja planowanej praktyki WORD / PDF
Umowa o organizację studenckich praktyk zawodowych WORD / PDF
Druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki WORD / PDF
Ankieta oceny praktyk zawodowych IZ UwB WORD / PDF
Dzienniczek praktyk WORD
Raport z praktyk WORD
Ankieta do pracodawców I stopień WORD
Ankieta do pracodawców II stopień WORD

 

Podstawa prawna

 

Nazwa dokumentu

Plik do pobrania

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/2021


PDF

Decyzja nr 5 Dyrektora Instytutu Zarządzania UwB z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych


PDF