Instytut
Zarządzania

Wzory dokumentów dotyczących praktyk

 

Nazwa dokumentu

Plik do pobrania

Umowa o organizację studenckich praktyk zawodowych WORD / PDF
Druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki WORD / PDF
Ankieta oceny praktyk zawodowych IZ UwB WORD / PDF
Podstawa prawna PDF