Instytut
Zarządzania

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
u.golaszewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje: od 21 lipca do 1 wrzesnia br - urlop