Instytut
Zarządzania

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
u.golaszewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje: od 19 lipca konsultacje odwołane z powodu urlopu 

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: u.golaszewska@pracownik.uwb.edu.pl