Instytut
Zarządzania

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
u.golaszewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje: poniedziałek - 10.30-11.15 (konsultacje od maja br.)  

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: u.golaszewska@pracownik.uwb.edu.pl