Instytut
Zarządzania

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Orientacja i doradztwo zawodowe
w roku akadem. 2021/2022

  do ustalenia.      

 

 

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Orientacja i doradztwo zawodowe

w roku akademickim 2021/2022

 

Semestr zimowy
I rata  30 październik 2021
II rata  30 grudnia 2021
III rata  30 marca 2022
IV rata  30 maja 2022
V rata 30 październik 2022
VI rata 30 grudnia 2022
lub jednorazowo w wysokosći 4 500,00

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych DiOZ ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.