Instytut
Zarządzania

Stawki stypendiów są ustalane w listopadzie na okres jednego roku akademickiego.

Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada  2021 r.