Instytut
Zarządzania

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

 

Zapisy na Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Rejestracja trwa do 7 października 2022 r. 

 

Link do IRK:

IRK - Psychologia w Zarządzaniu

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana.

Opłata za studia 3 900 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 40 osób

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

 

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - od 1 sierpnia 2022 r.  do 10 października 2022 r., pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
  • pocztą - na bieżąco, nie później niż do 10 października 2022 r., Instytutu Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl