Instytut
Zarządzania

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

 

Zapisy na Studia Podyplomowe Doradztwo i orintacja zawodowa odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2021_IZ_SPDiOZ&kategoria=

 

 

 Wyniki rekrutacji są dostępne i widoczne w systemie IRK po zalogowaniu się na indywidualne konto

 

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. 85 745 77 13 85 745 77 07
e-mail:  k.fiedorow@uwb.edu.pl
 
  1. Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry
  2. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60
  3. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 384, w tym 90 godzin praktyk

Opłata za studia trzysemestralne: 4 500 zł (płatna w sześciu ratach)

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Limit miejsc 30 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

UWAGA: Rejestracja elektroniczna  do 5 października 2022 r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 7 października 2021 r.

Dokumenty składamy w budynku  Instytutu Zarządzania ul. Warszawska 63, pokój 106 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00).

Ogłoszenie wyników:   na stronie  IRK 5  października 2022 r.