Instytut
Zarządzania

Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

L.P. NAZWA PRZEDMIOTU KOD
przedmiotu
USOS
punkty ECTS Egz. / Zal. Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA
1 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia  450-SPL-1APZ 2 Zaliczenie na ocenę 10 6 4    
2 Elementy psychologii i socjologii pracy 450-SPL-1PSP 3 Zaliczenie na ocenę 15 7 8    
3 Etyka w stosunkach pracy 450-SPL-1ESP 1 Zaliczenie bez oceny 6 6      
4 Informatyka w zarządzaniu kadrami 450-SPL-1IKA 1 Zaliczenie bez oceny 8       8
5 Kultura organizacyjna 450-SPL-1KOZ 1 Zaliczenie bez oceny 8 4 4    
6 Motywowanie w organizacji 450-SPL-1MOZ 1 Zaliczenie bez oceny 4 4      
7 Negocjacje zbiorowe 450-SPL-1NZB 3 Zaliczenie na ocenę 14 8 6    
8 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 450-SPL-1PZL 1 Zaliczenie bez oceny 6 6      
9 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy 450-SPL-1PPZ 5 Egzamin 20 10 10    
10 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym 450-SPL-1ODO 2 Zaliczenie na ocenę 8 5 3    
11 Rynek pracy i programy "Praca-życie" 450-SPL-1RPP 1 Zaliczenie bez oceny 8 8      
12 System ocen pracowniczych 450-SPL-1SOP 4 Egzamin 16 8 8    
13 Ubezpieczenia społeczne 450-SPL-1UBS 2 Zaliczenie na ocenę 10 5 5    
14 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania 450-SPL-1WPS 4 Egzamin 21 14 7    
15 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników 450-SPL-1ZKR 2 Zaliczenie na ocenę 12 6 6    
16 Zarządzanie kompetencjami 450-SPL-1ZKM 1 Zaliczenie bez oceny 8 4 4    
17 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się 450-SPL-1ZWU 1 Zaliczenie bez oceny 8 5 3    
18 Zasady i metody doboru kadr 450-SPL-1ZDK 4 Egzamin  16 8 8    
19 Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia 450-SPL-1BHW   Zaliczenie bez oceny 2 2      
OGÓŁEM                  
      39   200 116 76    8

 

Program i treści nauczania są dostosowywane  do potrzeb i wymagań rynku. Podstawą do weryfikacji programu i treści nauczania jest bieżące monitorowanie rynku pracy, a także wyniki ocen i sugestie słuchaczy rozpoczynających oraz kończących kolejne edycje studiów.