Instytut
Zarządzania

Skład Rady Instytutu Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku
Kadencja 2019-2020


Przewodniczący Rady Instytutu Zarządzania – Dyrektor IZ UwB:

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Zastępca Dyrektora IZ UwB:

dr Mariusz Citkowski

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB

dr hab. Anna Grześ

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Andrzej Kondej

dr Ewa Kuziomko-Ochrymiuk

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami:

mgr Anna Bernacka

Przedstawiciel studentów:

Magdalena Waszczeniuk