Instytut
Zarządzania

 

 

WYZWANIA W ZARZĄDZANIU W OBLICZU GOSPODARKI 4.0

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

dofinansowana ze

 ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU „DOSKONAŁA NAUKA”

Całkowita wartość projektu: 144 030 zł

Wartość dofinansowania: 90 475 zł

Data: 23-24.06.2022 r.

 

 

 

 

 

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0” organizowanej przez Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 23-24.2022 r. jest rozpoznanie obszarów badawczych w porozumieniu z interesariuszami (biznes, administracja, społeczeństwo) i integracja wokół nich naukowców w obliczu wyzwań Gospodarki 4.0. Z racji na obecność przedstawicieli różnych sektorów, w tym sektora publicznego, Konferencja ma także wywołać dyskusje i nakreślić obszary wsparcia w nowym okresie programowania Unii Europejskiej wzmacniając możliwości przygotowania rozwiązań i projektów dotyczących rozwoju Gospodarki 4.0 w Polsce.

Konferencja ma posłużyć diagnozie aktualnego stanu wiedzy w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na temat wyzwań stawianych przez czwartą rewolucję przemysłową oraz generowaniu wspólnych dla interesariuszy Konferencji obszarów i projektów badawczych (w dalszej kolejności wdrożeniowych) determinowanych zmieniającymi się trendami w biznesie, nauce, administracji i społeczeństwie w obliczu wyzwań Gospodarki 4.0. 

Każdy z uczestników będzie miał szansę „dotknąć” najnowocześniejszych rozwiązań, dzięki prezentacji demonstratorów technologii Przemysłu 4.0 podczas trwania Konferencji, a także na wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Krajowego Klastra Kluczowego – wdrażających i stosujących technologie Przemysłu 4.0.

 

Wydarzenie towarzyszące obchodom jubileuszu 25–lecia Uniwersytetu w Białymstoku

 

Strona internetowa Konferencji: https://zarzgosp40.uwb.edu.pl/
Zaproszenie na Konferencję: https://www.youtube.com/watch?v=1Go_NECVl0sDo pobrania:

Plakat