Instytut
Zarządzania

Informacje organizacyjne

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w Białymstoku w Instytucie Zarządzani UwB , ul. Warszawska 63, sala 207 lub w Campusie UwB, ul. Ciłkowskiego 1 w godzinach:

 

Piątek: 11:00-19:00

Sobota: 08:30-16:30

Niedziela: 08:30-16:30

 

 Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021 roku.

 

Forma zajęć

  • case studies
  • gry decyzyjne i symulacyjne
  • wykłady
  • ćwiczenia

Semestr I

Przedmiot

Zaliczenie

Godziny

Strategiczna Symulacyjna Gra Biznesowa

A

27

Zachowania w organizacji

A

18

Zarządzanie strategiczne

E

27

Ekonomiczne aspekty zarządzania

PK, E

27

Zarządzanie Finansowe

PK, E

27

Etyka w biznesie

A

9

Suma godzin

135

 

Semestr II

Przedmiot

Zaliczenie

Godziny

Zarządzanie Procesami

PG

18

Zarządzanie Projektem

PG

27

Rachunkowość Zarządcza

PK, E

27

Zarządzanie Marketingowe

PK, E

27

Kierowanie Zespołem

A

27

Wystąpienia Publiczne

A

9

Suma godzin

135

 

Semestr III

Przedmiot

Zaliczenie

Godziny

Systemy Informacyjne Biznesu

PG

27

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

PK,E

27

Systemowe Zarządzanie Ryzykiem

A

9

Przywództwo i Coaching

A

27

Podstawy Prawa Gospodarczego

PK, E

18

Podstawy Prawa Międzynarodowego

PK

9

Strategiczne Studium Przypadku

A

18

Suma godzin

135

 

Semestr IV

Przedmiot

Zaliczenie

Godziny

Strategiczna Symulacyjna Gra Biznesowa Cz. II

A

27

Biznes Globalny

PG

18

Różnice Kulturowe

A

9

Rozwój Indywidualnych Umiejętności Przywódczych

A

27

Przedmiot do wyboru – Zaawansowane Zarządzanie Finansowe

A

27

Przedmiot do wyboru – Psychologia Biznesu

A

27

Przedmiot do wyboru – Negocjacje w Biznesie

A

27

Projekty dyplomowe – konsultacje

A

15

Suma godzin

177

 

Łącznie 555 godzin

Legenda:

E - egzamin pisemny

PK - praca kontrolna

GPD - grupowy projekt doradczy

A - aktywne uczestnictwo w zajęciach