Instytut
Zarządzania

 

 

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2021/2022

 

Regulamin praktyk studenckich

 

Ramowy program praktyk studenckich

 

Wzory dokumentów dotyczących praktyk