Instytut
Zarządzania

Plany studiów 2022/2023

 

Kierunek Zarządzanie pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2022/2023

 

Stacjonarne POBIERZ MATRYCA
Niestacjonarne POBIERZ  

 

Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2022/2023

 

Stacjonarne POBIERZ MATRYCA
Niestacjonarne POBIERZ