Instytut
Zarządzania

Plany studiów 2019/2020 ( z podziałem na specjalizacje ) 

 

Kierunek Zarządzanie pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

  

 Specjalizacja plany studiów stacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Zarządzanie przedsiębiorstwem POBIERZ 1 stopień

stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B 

Zarządzanie sprzedażą POBIERZ

 

Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

 

 

 

 Specjalizacja plany studiów stacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Psychologia w zarządzaniu POBIERZ 2 stopień

stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B 

Zarządzanie przedsiębiorstwem POBIERZ