Instytut
Zarządzania

Koordynator Programu Erasmus+

dr Marek Kruk - Koordynator Programu Erasmus+

(tel. (085) 745-77-19; marek.kruk@uwb.edu.pl)Koordynator praktyk studenckich

dr Marek Kruk - Koordynator praktyk studenckich

(tel. (085) 745-77-19; marek.kruk@uwb.edu.pl)

 Koordynator ds współpracy ze studentami non-degree

mgr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk - Koordynator ds współpracy ze studentami non-degree

(tel. (085) 745-77-19;  e.kuzionko-ochrymiuk@uwb.edu.pl )