Instytut
Zarządzania

Wypełnij ankietę!

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w wypełnianie ankiet dotyczących zajęć realizowanych w roku akademickim 2021/2022. Jednocześnie zwracam się z prośbą o kontynuowanie swojej aktywności w tym zakresie. Liczba wypełnionych ankiet jest jeszcze zbyt mała abyśmy mogli wyciągnąć stosowne wnioski.

Pragnę nadmienić, że ankiety mają charakter anonimowy i są dostępne do 30 czerwca 2022 r. Państwa opinia jest niezbędna do rzetelnej oceny naszej działalności.

Liczę na Państwa współpracę w procesie doskonalenia oferty kształcenia, podnoszenia kompetencji pracowników Instytutu Zarządzania UwB.

Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania - dr Mariusz Citkowski