Instytut
Zarządzania

Studencka poczta UwB

Od dnia 29.09.2022r. podstawową skrzynką pocztową studenta służącą do komunikacji z Uniwersytetem w Białymstoku będzie skrzynka pocztowa o adresie:
<pierwsza litera imienia><pierwsza litera nazwiska><nr_indeksu>@student.uwb.edu.pl .
Skrzynka pocztowa jest dostępna pod adresem https://portal.office.com lub https://www.office.com w pakiecie Office365 (logowanie poprzez CAS).