Instytut
Zarządzania

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0”

Szanowni Państwo,


W dniach 23-24.06.2022 r. Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Wyzwania w zarządzaniu w obliczu Gospodarki 4.0”. Celem Konferencji jest rozpoznanie obszarów badawczych w porozumieniu z interesariuszami (biznes, administracja, społeczeństwo) i integracja wokół nich naukowców w obliczu wyzwań Gospodarki 4.0. Z racji na obecność przedstawicieli różnych sektorów, w tym sektora publicznego, Konferencja ma także wywołać dyskusje i nakreślić obszary wsparcia w nowym okresie programowania Unii Europejskiej wzmacniając możliwości przygotowania rozwiązań i projektów dotyczących rozwoju Gospodarki 4.0 w Polsce.

Konferencja ma posłużyć diagnozie aktualnego stanu wiedzy w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na temat wyzwań stawianych przez czwartą rewolucję przemysłową oraz generowaniu wspólnych dla interesariuszy Konferencji obszarów i projektów badawczych (w dalszej kolejności wdrożeniowych) determinowanych zmieniającymi się trendami w biznesie, nauce, administracji i społeczeństwie w obliczu wyzwań Gospodarki 4.0. 

Każdy z uczestników Konferencji będzie miał szansę „dotknąć” najnowocześniejszych rozwiązań, dzięki prezentacji demonstratorów technologii Przemysłu 4.0 podczas trwania Konferencji, a także na wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Krajowego Klastra Kluczowego – wdrażających i stosujących technologie Przemysłu 4.0.

Konferencja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” MEiN.

Całkowita wartość projektu: 144 030 zł

Wartość dofinansowania: 90 475 zł

Rejestracja dla osób biorących czynny udział konferencji została zakończona.

Zapraszamy do uczestnictwa biernego w formie stacjonarnej (jako gość konferencji).

Uczestnictwo, dla gości konferencji jest całkowicie bezpłatne. Należy, jedynie wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny pod linkiem -> https://zarzgosp40.uwb.edu.pl/index.php/rejestracja/

Istnieje również możliwość uczestnictwa w formie zdalnej. W dniach 23-24 czerwca na oficjalnej stronie Konferencji pojawi się link do transmisji na żywo. Adres strony www: https://zarzgosp40.uwb.edu.pl