Instytut
Zarządzania

Konferencja - XXI Podlaskie Forum Ekonomistów - pamięci dr hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku i Organizatorów pragnę Państwa zaprosić na XXI Podlaskie Forum Ekonomistów na temat "Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" poświęcone pamięci dr hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB. Niniejsze Forum przyjmie formułę konferencji naukowej w całości przeprowadzonej w formie zdalnej. Odbędzie się ono 26 listopada 2020 (czwartek) za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate. Szczegółowy program wydarzenia oraz link dostępu zawarty jest w załączonym zaproszeniu.


Licząc na Państwa obecność łączę wyrazy uszanowania,
Magdalena Owczarczuk
Sekretarz PTE Oddział w Białymstoku


Do pobrania:

Szczegółowy program konferencji