Instytut
Zarządzania

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-16
n.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: wtorek - godz. 12.30-13.15 

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: n.siemieniuk@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate