Instytut
Zarządzania

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-16
n.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: wtorek - godz. 15.00-16:30 zdalne platforma Teams (chat),

pokój 319: 13.10.2020, 27.10.2020, 10.11.2020, 24.11.2020, 8.12.2020, 22.12.2020, 12.01.2021, 26.01.2021

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate