Instytut
Zarządzania

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-16
n.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: środa - godz. 15.00-16.30

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Nowoczesne technologie informacyjne
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Teoria chaosu deterministycznego

Projekty badawcze:

 • Finansowe, pozafinansowe, informatyczne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, projekt badawczy w ramach BST nr 404
 • Analiza fraktalna polskiego rynku kapitałowego, projekt badawczy BW nr 430
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania procesami ekonomicznymi, projekt badawczy BST nr 400

Uczestnik stażu zagranicznego (2016) w Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, Semey

Działalność dydaktyczna

 • Technologia informacyjna
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Seminaria magisterskie
 • Seminaria licencjackie

Pełnione funkcje

 • Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku (2002 -2005)
 • Kierownik Zakładu Informatyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB (2000 - 2010)
 • Członek Rady Instytutu Zarządzania UwB
 • Członek Kierunkowej Komisji Dydaktycznej w Instytucie Zarządzania UwB
 • Członek Instytutowej Komisji Oceniającej w Instytucie Zarządzania  UwB
 • Członek Instytutowej Rady Konsultacyjnej w Instytucie Zarządzania UwB
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Najważniejsze publikacje

 • Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ISBN 83-87884-77-4
 • Multifraktalne właściwości polskiego rynku walutowego na przykładzie USD, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), „Informatyka Q przyszłości”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-61276-52-4, (współautor)
 • N. Siemieniuk,  G. Michalczuk (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012,  ISBN 978-83-7431- 326-1
 • Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015 nr t. 1, 74(855), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,; www.wneiz.pl/frfu (współautor)
 • Deterministic chaos in modeling economic processes, “Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, nr 234 , s. 152- 163 (współautor)
 • Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017, s. 144, ISBN 978-83-948364-1-2  (współautor)
 • Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,  2018, Nr 19 (68), s. 237-247, ISSN 2081-3430, (współautor)
 • Fraktalne właściwości Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), „Optimum. Economic Studies”  2019, nr 3(97), (współautor)
 • Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi, s. 113, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020, isbn 978-83-7431-614-9
 • Teoria chaosu deterministycznego a ocena atrakcyjności spółek sektora budowlanego w Polsce, „Marketing i Rynek” 2021, nr 7, (współautor)  

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate