Instytut
Zarządzania

 

mgr Monika Garwolińska
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
m.garwolinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: poniedziałek, godz. 11:00-11:45

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: m.garwolinska@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate