Instytut
Zarządzania

 

mgr Monika Garwolińska
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
m.garwolinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: czwartek, godz. 15:00-16:30, prowadzone w formie online (Teams) oraz stacjonarnej, konsultacje z 5.05 zostają przełożone na 6.05, godz. 10-11:30

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Kompetencje menedżerów
 • Zarządzanie wiekiem
 • Zarządzanie w Przemyśle 4.0

Współautor comiesięcznego badania Barometr KOM realizowanego na zlecenie Klastra Obróbki Metali

Współautor Aktualizacji Strategii Rozwoju Klastra Obróbki Metali na lata 2018-2025

Uczestnik stażu zagranicznego w Instituto Politécnico de Setúbal w 2018r.

Działalność dydaktyczna

 • Podstawy zarządzania
 • Zachowania organizacyjne
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego

 

Uczestnik stażu dydaktycznego:

 • University of Ioannina (Grecja) 2021
 • Universidad de Cordoba (Hiszpania) 2021
Università degli Studi della Tuscia (Włochy) 2019

Pełnione funkcje

 • Członek Komisji ds. Promocji IZ
 • Członek Kierunkowej Komisji Dydaktycznej IZ
 • Członek Komisji ds. Przygotowania Strategii Rozwoju IZ
 • Kierownik projektu Kompetencje menedżerów jako determinanta konkurencyjności MSP realizowanego w ramach Badań Młodych Naukowców

Najważniejsze publikacje

 1. Competences, Innovations and Internationalization as The Key Development Factors of Network Enterprises; współautor, Optimum. Studia ekonomiczne, nr 5(89) 2017, współautor
 2. Profil kompetencyjny menedżera-właściciela, (red. nauk.) E. Stroińska, M. Geraga, Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki, Przedsiębiorczość i zarządzanie tom XIX, zeszyt 8, cz. 1, 2018
 3. Kultura organizacyjna a strategia zarządzania wiekiem ze szczególnym uwzględnieniem firmy spożywczej, współautor; Przedsiębiorczość i innowacje w nauce i praktyce a rozwój regionu, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe, Lublin 2019, współautor
 4. Wyzwania HR Busienes Partnera w zakresie wdrażania strategii zarządzania wiekiem; współautor, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, współautor
 5. Strategia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy, współautor; , (red. nauk.) E. Stroińska, M. Geraga, Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki, Przedsiębiorczość i zarządzanie tom XIX, zeszyt 8, cz. 1, 2018, współautor

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate