Instytut
Zarządzania

 

mgr Monika Garwolińska
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
m.garwolinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: poniedziałek, godz. 13.30-15.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate