Instytut
Zarządzania

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak,prof. UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

 

(085) 745-77-22
m.kozlowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: czwartek 11.30 - 13.00

Urlop: 25.07 - 06.09.2019

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate