Instytut
Zarządzania

 

dr Mariusz Citkowski
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
m.citkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: środa, godz. 11.30-13.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate