Instytut
Zarządzania

 

dr Mariusz Citkowski
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
m.citkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: czwartek, godz. 9.45-11.15

forma zdalna - za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: m.citkowski@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate