Instytut
Zarządzania

 

dr Mariusz Citkowski
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
m.citkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: środa, godz. 11.45-13.15

 

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Klastry
 • Zarzadzanie kompetencjami relacyjnymi w klastrze
 • Polityka klastrowa, w tym polityka wsparcia klastrów i polityka rozwoju w oparciu o klastry
 • Zarządzanie w Przemyśle 4.0
 • Kompetencje przyszłości w Gospodarce 4.0
 • Sektorowe analizy strategiczne

Udział w projektach badawczo-wdrożeniowych:

 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Klastra Obróbki Metali na lata 2018-2025 (2021) (Koordynator)
 • Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości RCKPP 2019 (Koordynator)
 • Barometr KOM (Maj 2020- do chwili obecnej) (Koordynator)
 • Nawigacja 50+ (wykonawca)
 • Standardy zarządzania klastrami 2015 (Członek zespołu ekspertów)
 • Benchmarking klastrów 2014 (ekspert)
 • Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu (ekspert ds. klastrów)

Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie organizacjami sieciowymi
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie czasem

Uczestnik stażu dydaktycznego:

 • University of Ioannina (Grecja) 2021
 • Instituto Politécnico de Setúbal (Portugalia) 2019
 • Instituto Politécnico de Setúbal (Portugalia) 2017

Pełnione funkcje

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania UwB
 • Członek Rady Instytutu Zarządzania UwB
 • Członek Instytutowej Rady Konsultacyjnej
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia UwB
 • Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Zespołu ds. jakości sylabusów
 • Przewodniczący Instytutowego Zespołu ds. Rozwiązania Konfliktów
 • Przewodniczący Rady Klastra Obrobki Metali - Krajowego Klastra Kluczowego
 • Członek Rady ds. Edukacji i Badań Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego

Najważniejsze publikacje

 

 1. Managing relational competences of industrial cluster and the challenges of Industry 4.0 — theoretical approach (2021)
 2. Cluster and cluster policy as tools for regional development management (2021)
 3. Klaster i zarządzanie klastrem jako ekosystemem w ramach przemysłu 4.0 (2020)
 4. Competences, Innovations and Internationalization as The Key Development Factors of Network (2017)
 5. Wyzwania w zarządzaniu organizacjami sieciowymi - perspektywa klastrowa (2016)
 6. Standardy zarządzania klastrem (2015)
 7. Polityka rozwoju klastrów w Polsce (2014)
 8. Ewaluacja pt.: Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW?: raport końcowy (2013)
 9. Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu: raport końcowy (2013)
 10. Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie: raport (2010)

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate