Instytut
Zarządzania

 

dr Marek Kruk
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
marek.kruk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
konsultacje zdalne czwartek  w godz. 15.15 – 16.00 za pośrednictwem platformy Blackboard https://eu.bbcollab.com/guest/096109a9a0324f23bc11152eb4b92896

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate