Instytut
Zarządzania

 

dr Marek Kruk
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
marek.kruk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
piątek  w godz. 08.15 – 09.45

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate