Instytut
Zarządzania

 Realizacją programu Erasmus+ w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu  w Białymstoku zajmować się będzie:

dr Marek Kruk
Zakład Zarządzania Operacyjnego IZ UwB
tel. 85 745 77 19
marek.kruk@uwb.edu.pl
 

       
       
       
       

 

Na szczeblu centralnym UWB pytania związane z programem można kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej -  ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, Pokój 1/7, parter, tel./fax +48 85 745 70 89, e-mail: erasmus@uwb.edu.pl. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Maksymilian Fiedoruk - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia - 85 745 70 19; erasmus@uwb.edu.pl
  • mgr Joanna Matowicka - koordynator ds. studentów przyjeżdżających oraz nauczycieli akademickich wyjeżdżających na wykłady -   85 745 70 51; incoming@uwb.edu.pl
  • mgr Anna Sylwia Maj - Kierownik/koordynator ds. umów bilateralnych – 85 745 70 21; maj@uwb.edu.pl
  • mgr Piotr Białas - koordynator ds. współpracy z krajami partnerskimi programu (KA107) -85 745 70 19; bialas@uwb.edu.pl
  • mgr Urszula Danilczyk - koordynator ds. wyjazdów studentów na praktyki - 85 745 70 89;danilczyk@uwb.edu.pl
  • mgr Ewa Szpiganowicz - koordynator ds. wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników na szkolenia - 85 745 70 89; e.szpiganowicz@uwb.edu.pl