Instytut
Zarządzania

 

dr Elżbieta Zalesko
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
e.zalesko@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje: wtorek w godz. 11.30-13.00

W dniach 22 i 29 listopada 2022 roku konsultacje nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego.

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 

 

Działalność dydaktyczna

 

 

Pełnione funkcje

 

Najważniejsze publikacje

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate