Instytut
Zarządzania

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
Zakład Zarządzania Strategicznego - Kierownik

(085) 745-77-15
 bplawgo@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 134

konsultacje: środa, godz. 11.45-13.15, pokój 134

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate