Instytut
Zarządzania

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
Zakład Zarządzania Strategicznego - Kierownik

(085) 745-77-15
 bplawgo@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: środa, godz. 12.15-13.00

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: bplawgo@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate