Instytut
Zarządzania

dr hab. Anna Grześ
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
agrzes@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje:

Od 16.03.2020 roku konsultacje odbywają się zdalnie

we wtorki w godz. 14.50 - 16.20.

30.06.2020 (wtorek)  wyjazd służbowy

Możliwy kontakt mailowy pod wyżej podanym adresem lub przez Skype. Mój login:  agrzes1

 

   

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate