Instytut
Zarządzania

 

dr Anna Busłowska

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
a.buslowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232
konsultacje:  poniedziałek, godz. 15.15-16.45, sala 229. Najbliższe konsultacje 30.09.2019. o godz. 16.30. W sprawach pilnych proszę o kontakt na email: a.buslowska@uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate