Instytut
Zarządzania

 

mgr Aleksandra Anna Kopko
Zakład Zarządzania Strategicznego

(085) 745-77-15
a.kopko@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: czwartek, godz. 13:15-14:45

 

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

  • Analiza ekonomiczna/finansowa

Działalność dydaktyczna

  • Analiza ekonomiczna
  • Podstawy zarządzania
  • Organizacja i Zarządzanie
  • Nauka o organizacji

Pełnione funkcje

  • Członek Komisji ds. Promocji

Najważniejsze publikacje

 -

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate