Instytut
Zarządzania

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Mariusz Citkowski

Dyżury Zastępcy Dyrektora IZ UwB:

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 134

konsultacje: czwartek 8.15 - 9.45 pok. 134
                     sobota godz. 9.45-11.15 pok 134
                     (pierwsze lata Zarządzania I i II stopnia) 

forma zdalna - za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: m.citkowski@pracownik.uwb.edu.pl


Działania Zastępcy Dyrektora Instytutu obejmują:

 • Zastępowanie Dyrektora Instytutu podczas jego nieobecności;
 • Rozstrzyganie w sprawach studenckich związanych z regulaminem studiów oraz rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów;
 • Nadzór nad sprawami socjalnymi studentów;
 • Nadzór i współpraca z organizacjami studenckimi i samorządem studentów;
 • Nadzór nad praktykami i stażami studentów;
 • Nadzór na realizacją efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach i stopniach kształcenia Instytutu;
 • Nadzór nad studiami podyplomowymi i kształceniem ustawicznym;
 • Nadzór i koordynacja wymiany krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników;
 • Współpraca z otoczeniem w realizacji procesu kształcenia;
 • Współpraca z otoczeniem w realizacji projektów badawczo-naukowych i wdrożeniowych oraz w zakresie realizacji zadań zleconych Instytutowi;
 • Nadzór nad rekrutacją na studia;
 • Organizacja procesu kształcenia oraz nadzór nad jego przebiegiem;
 • Promocja Instytutu oraz jego popularyzacja na zewnątrz;
 • Wykonywanie innych zadań określonych przez Dyrektora Instytutu.