Instytut
Zarządzania

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Mariusz Citkowski

Dyżury Zastępcy Dyrektora IZ UwB:

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 134

 

 • wtorek 8.15 - 9.45

Uwaga:

Dyżur  z dnia 29.11.2022 r. (wtorek) przeniosiony na 30.11.2022 r. (środa), w godz. 8.30-10.00

 • sobota zjazdowa (starsze roczniki Zarządzanie I. i II. stopnia) godz.:  9.00-9.45 pok 134
 • sobota zjazdowa (pierwszy rok Zarządzanie I. i II. stopnia)
  godz.:  9.45-10.30 pok 134

 

       


Działania Zastępcy Dyrektora Instytutu obejmują:

 • Zastępowanie Dyrektora Instytutu podczas jego nieobecności;
 • Rozstrzyganie w sprawach studenckich związanych z regulaminem studiów oraz rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów;
 • Nadzór nad sprawami socjalnymi studentów;
 • Nadzór i współpraca z organizacjami studenckimi i samorządem studentów;
 • Nadzór nad praktykami i stażami studentów;
 • Nadzór na realizacją efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach i stopniach kształcenia Instytutu;
 • Nadzór nad studiami podyplomowymi i kształceniem ustawicznym;
 • Nadzór i koordynacja wymiany krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników;
 • Współpraca z otoczeniem w realizacji procesu kształcenia;
 • Współpraca z otoczeniem w realizacji projektów badawczo-naukowych i wdrożeniowych oraz w zakresie realizacji zadań zleconych Instytutowi;
 • Nadzór nad rekrutacją na studia;
 • Organizacja procesu kształcenia oraz nadzór nad jego przebiegiem;
 • Promocja Instytutu oraz jego popularyzacja na zewnątrz;
 • Wykonywanie innych zadań określonych przez Dyrektora Instytutu.