Instytut
Zarządzania

 

 
Zakład Zarządzania Operacyjnego
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  u.golaszewska@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 
Pracownicy samodzielni:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
dr hab. Anna Grześ agrzes@uwb.edu.pl

 Sprawdź

 

 

 
Adiunkci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
dr Anna Śleszyńska- Świderska a.sleszynska@interia.pl

Sprawdź

 

 

 
Asystenci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
dr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk  ekuzionko-ochrymiuk@o2.pl

 Sprawdź

mgr Julita Augustyńczyk  julita.augustynczyk@uwb.edu.pl

Sprawdź

 

 

 

 
Pracownicy dydaktyczni:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
dr Marek Kruk marek.kruk@uwb.edu.pl

 Sprawdź