Instytut
Zarządzania

Od pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi współpracuje z  nami dr hab. Małgorzata Sidor – Rządkowska,  ceniona ekspertka,  autorka publikacji m.in. z  zakresu systemu ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami, coachingu  i prelegentka Europejskiego Tygodnia Kompetencji 2015, który odbył się w czerwcu 2015 roku w Białymstoku. Ma ona także bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników służby cywilnej, instytucji samorządowych, a także przedsiębiorstw. 

Wśród prowadzących zajęcia są również praktycy z przedsiębiorstw, instytucji państwowych, firm doradczych oraz pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku, zajmujący się m.in.: prawem pracy i  zbiorowymi stosunkami pracy, ubezpieczeniami społecznymi, ochroną danych osobowych w  procesie kadrowym, analizą pracy i nowoczesnymi formami zatrudnienia,  rekrutacją i selekcją kandydatów, motywowaniem pracowników,  wartościowaniem pracy i systemami wynagradzania, wykorzystaniem programów informatycznych do  administrowania kadrami  oraz innymi obszarami gospodarowania zasobami ludzkimi.