Instytut
Zarządzania

Wykładowcy:

  • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
  • dr Marek Kruk
  • dr Andrzej Dakowicz
  • mgr Marcin Tomkiel
  • mgr Ewa Brajczewska
  • mgr Robert Orłowski
  • mgr Aleksandra Gładysz
  • mgr Mariusz Sulęcki