Instytut
Zarządzania

Wykładowcy:

  1. dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
  2. dr Marek Kruk
  3. dr Andrzej Dakowicz
  4. mgr Ewa Brajczewska
  5. mgr Robert Orłowski