Instytut
Zarządzania

Dyrektor Instytutu

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor Instytutu

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: środa, godz. 12.15-13.00

*forma zdalna - poprzez e-mail lub za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: bplawgo@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

 Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Mariusz Citkowski

Dyżury Zastępcy Dyrektora IZ UwB:

  • czwartek 8.15 - 9.45 pok. 134

 

  • sobota godz. 9.45-11.15 pok 134 (terminy zjadów pierwszych roczników Zarządzanie I i II stopnia)

 

Telefon: (85) 745-77-15

forma zdalna - za  pośrednictwem platformy MS Teams nazwa użytkownika: m.citkowski@pracownik.uwb.edu.pl