Instytut
Zarządzania

Dyrektor Instytutu

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor Instytutu

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 134

konsultacje: środa, godz. 12.00-13.30

 

 

 Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Mariusz Citkowski

Dyżury Zastępcy Dyrektora IZ UwB:

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 134

 

  • wtorek 8.15 - 9.45
  • sobota zjazdowa (starsze roczniki Zarządzanie I. i II. stopnia) godz.:  7.45-8.30 pok 134
  • sobota zjazdowa (pierwszy rok Zarządzanie I. i II. stopnia)
    godz.:  7.45-8.30 pok 134