Instytut
Zarządzania

Dyrektor Instytutu

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor Instytutu

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: środa, godz. 11.45-13.15

 

 

 Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Mariusz Citkowski

Dyżury Zastępcy Dyrektora IZ UwB:

  • czwartek 8.15 - 9.45 pok. 134

 

  • sobota godz. 8.15-9.45 pok 134 (terminy zjadów pierwszych roczników Zarządzanie Ii II stopnia)

Telefon: (85) 745-77-15