Instytut
Zarządzania

Dyrektor Instytutu

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor Instytutu

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136

konsultacje: środa, godz. 11.45-13.15

 

 

UWAGA:

Od 12 marca 2020 r.  konsultacje odbywają się w wyznaczonych godzinach w formie telefonicznej i/lub mailowej bplawgo@uwb.edu.pl

 Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Mariusz Citkowski

Dyżury Zastępcy Dyrektora IZ UwB:

  • wtorek 13.30 - 15.00 pok. 134 
  • czwartek 8.15 - 9.45 pok. 134

UWAGA:

Od 12 marca 2020 r.  Dyżur odbywa się w wyznaczonych godzinach w formie telefonicznej i/lub mailowej.

E-mail: m.citkowski@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-15