Instytut
Zarządzania

 
 
Uchwały w roku 2021

 

Uchwała 17 z dnia 13 stycznia w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska kierowników zakładów w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

POBIERZ

 

Uchwały w roku 2020

 

Uchwała 16 z dnia 2 grudnia w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia.

POBIERZ

Uchwała 15 z dnia 4 listopada w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów i seminariów, przyjmowania egzaminów, promotorstwa i recenzowania prac dyplomowych, inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na rok akademicki 2020/2021

POBIERZ

Uchwała 14 z dnia 4 listopada w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów i seminariów, przyjmowania egzaminów, promotorstwa i recenzowania prac dyplomowych, inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje na Studiach Podyplomowych Doradztwo i Orientacja Zawodowa na rok akademicki 2020/2021

POBIERZ

Uchwała 13 z dnia 4 listopada w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów i seminariów, przyjmowania egzaminów, promotorstwa i recenzowania prac dyplomowych, inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje na Studiach Podyplomowych Doradztwo Zawodowe na rok akademicki 2020/2021

POBIERZ

Uchwała 12 z dnia 14 września w sprawie ustalenia minimalnych i maksymalnych stawek za godziny ponadwymiarowena studiach podyplomowych Instytutu Zarządzania

POBIERZ

Uchwała 11 z dnia 2 września w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Instytutu Zarządzania obronionych w lipcu 2020 roku

POBIERZ

Uchwała 10 z dnia 2 września w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

POBIERZ
Załącznik nr 1 - efekty uczenia się POBIERZ
Załącznik nr 2 - program studiów POBIERZ
Załącznik nr 3 - plan dla studiów podyplomowych POBIERZ

Uchwała 9 z dnia 2 września w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Doradztwo i Orientacja Zawodowa obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

POBIERZ
Załącznik nr 1 - efekty uczenia się POBIERZ
Załącznik nr 2 - program studiów POBIERZ
Załącznik nr 3 - plan dla studiów podyplomowych POBIERZ

Uchwała 8 z dnia 2 września w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Zarządzania w stopniu doktora do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania na kierunku Zarzadzania I i II  stopnia na rok akademicki 2020/2021.

POBIERZ
Uchwała 7 z dnia 15 lipca w sprawie zatwierdzenia sylabusów zajęć realizowanych w roku ak. 2019/2020 w ramach projektu – Kuźnia kompetencji studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
POBIERZ
Uchwała 6 z dnia 3 czerwca w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich od roku akademickiego 2024/2025.
POBIERZ
Uchwała 5 z dnia 3 czerwca w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku ak. 2021/2022 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia POBIERZ
Uchwała 4 z dnia 5 lutego w sprawie przyznania dr hab. Józefowi Rogowskiemu, prof. UwB "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku" POBIERZ
Uchwała 3 z dnia 5 lutego w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Zarządzania w stopniu doktora do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania na kierunku Zarzadzania I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020 POBIERZ
   

 

Uchwały w roku 2019

 

Uchwała 2 z dnia 6 listopada w sprawie uruchomienia zawieszonej rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021 POBIERZ
Uchwała 1 z dnia 9 października w sprawie powołania kandydatów na stanowiska kierowników zakładów w Instytucie Zarządzania POBIERZ