Instytut
Zarządzania

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
w roku akademickim 2022/2023

 

Semestr zimowy
I zjazd
29-30.10.2022
II zjazd
 19-20.11.2022
III zjazd
 3-4.12.2022
IV zjazd
 17-18.12.2022
V zjazd 21-22.01.2023 
VI zjazd  4-5.02.2023
VII zjazd   11-12.02.2023
Semestr letni
I zjazd 18-19.03.2023
II zjazd
1-2.04.2023
III zjazd
29-30.04.2023
IV zjazd
13-14.05.2023
V zjazd
 27-28.05.2023
VI zjazd 10-11.06.2023
VII zjazd  24-25.06.2023

 

Terminy rat czesnego
 

Terminy rat czesnego
I rata
988,00 do 15 XI 2022
II rata
 988,00 do dnia 17 I 2023
III rata
987,00 do dnia 14 III 2023
IV rata
 987,00 do dnia 16 V 2023
  Lub jednorazowo 3950 zł do 15 XI 2022

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.