Instytut
Zarządzania

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
w roku akademickim 2021/2022

 

Semestr zimowy
I zjazd
6-7 listopada 2021r.
II zjazd
20-21 listopada 2021 r.
III zjazd
4-5 grudnia 2021 r.
IV zjazd
18-19 grudnia 2021 r.
V zjazd 22-23 stycznia 2022 r.
VI zjazd 5-6 luty 2022 r.
VII zjazd 19-20 luty 2022 r.
Semestr letni
I zjazd
5-6 marca 2022 r. 
II zjazd
19-20 marca 2020 r.
III zjazd
2-3 kwietnia 2022 r.
IV zjazd
14-15 maja 2022 r.
V zjazd 28-29 maja 2022 r.
VI zjazd 11-12 czerwca 2022 r.
VII zjazd 25-26 czerwca 2022 r.

 

Terminy rat czesnego
 

Terminy rat czesnego
I rata
12 listopada 2021 r.  - 925 zł 
II rata
20 stycznia 2022 r.  - 925 zł  
III rata
17 marca 2022 r.  - 925 zł   
IV rata
3 czerwca 2022 r.  - 925 zł   
  Lub jednorazowo 3700 zł do 12.XI. 2021 r.

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.