Instytut
Zarządzania

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
w roku akademickim 2020/2021

 

Semestr zimowy
I zjazd
7-8 listopada 2020r.
II zjazd
21-22 listopada 2020 r.
III zjazd
5-6 grudnia 2020 r.
IV zjazd
19-20 grudnia 2020 r.
V zjazd 16-17 stycznia 2021 r.
VI zjazd 30-31 stycznia 2021 r.
VII zjazd 27-28 luty 2021 r.
Semestr letni
I zjazd
6-7 marca 2021 r. 
II zjazd
20-21 marca 2021 r.
III zjazd
10-11 kwietnia  2021 r.
IV zjazd
24-25 kwietnia 2021 r.
V zjazd 15-16 maja 2021 r.
VI zjazd 29-30 maja 2021 r.
VII zjazd 12-13 czerwca 2021 r.

 

Terminy rat czesnego
 

Terminy rat czesnego
I rata
19 listopada 2020 r.  - 925 zł 
II rata
28 stycznia 2021 r.  - 925 zł  
III rata
18 marca 2021 r.  - 925 zł   
IV rata
20 maja 2021 r.  - 925 zł   
  Lub jednorazowo 3700 zł do 19.XI. 2020 r.

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.