Instytut
Zarządzania

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe
w roku akadem. 2022/2023

 

I semestr
Nr zjazdu Data
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

II semestr
Nr zjazdu Data
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe

w roku akademickim 2022/2023

 

Semestr zimowy
I rata  
II rata  
III rata  
IV rata  
lub jednorazowo w wysokosći 4 350,00

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych DiOZ ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.