Instytut
Zarządzania

Hormonogram posiedzeń
Rady Instytutu Zarządzania
w roku akademickim 2021/2022

13.10.2021 r.

godz. 10.00

03.11.2021 r.

godz. 10.00

01.12.2021 r.

godz. 10.00

12.01.2022 r.

godz. 10.00

02.02.2022 r.

godz. 10.00

02.03.2022 r.

godz. 10.00

06.04.2022 r.

godz. 10.00

04.05.2022 r.

godz. 10.00

01.06.2022 r.

godz. 10.00

06.07.2022 r

godz. 10.00

07.09.2022 r.

godz. 10.00