Instytut
Zarządzania

Hormonogram posiedzeń
Rady Instytutu Zarządzania
w roku akademickim 2020/2021

14.10.2020 r.

godz. 10.00

04.11.2020 r.

godz. 10.00

02.12.2020 r.

godz. 10.00

13.01.2021 r.

godz. 10.00

03.02.2021 r.

godz. 10.00

03.03.2021 r.

godz. 10.00

14.04.2021 r.

godz. 10.00

05.05.2021 r.

godz. 10.00

02.06.2021 r.

godz. 10.00

7.07.2021 r.

godz. 10.00

8.09.2021 r.

godz. 10.00