Instytut
Zarządzania

Hormonogram posiedzeń
Rady Instytutu Zarządzania
w roku akademickim 2022/2023
 

 

 

DATA

RADA IZ

październik

05.10.2022

10.00

listopad

02.11.2022

10.00

grudzień

02.12.2022

10.00

styczeń

11.01.2023

10.00

luty

01.02.2023

 10.00

marzec

01.03.2023

10.00

kwiecień

05.04.2023

10.00

maj

10.05.2023

10.00

czerwiec

07.06.2023

10.00

lipiec

05.07.2023

10.00

wrzesień

07.09.2023

10.00