Instytut
Zarządzania

Sprawozdania z jakości kształcenia

Sprawozdanie z działalności instytutowego systemu zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Zarządzania w roku akademickim 2021/2022.

POBIERZ

Sprawozdanie z działalności instytutowego systemu zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Zarządzania w roku akademickim 2020/2021.

POBIERZ

Sprawozdanie z działalności instytutowego systemu zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Zarządzania w roku akademickim 2019/2020.

POBIERZ