Instytut
Zarządzania

Sprawozdania z jakości kształcenia

Sprawozdanie z działalności instytutowego systemu zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Zarządzania w roku akademickim 2019/2020.

POBIERZ