Instytut
Zarządzania

Warunki przyjęcia do programu Executive MBA

  • Ukończone studia wyższe
  • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
  • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Proces rekrutacji

UWAGA: Rekrutacja do programu Executive MBA w Białymstoku przedłużona do  30 września 2022 r.

Aby zakwalifikować się do programu należy:

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
  • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

 

Dyplom

Po pomyślnym ukończeniu programu Executive MBA słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

  • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • IAE Aix-Marseille

 

Czy program należy ukończyć w ciągu dwóch lat?

Oferowany przez nas program obliczony jest na cztery semestry. W trakcie realizowania programu MBA dopuszczalne są przerwy, jednak od momentu rozpoczęcia programu Executive MBA do uzyskania dyplomu nie mogą upłynąć więcej niż 3 lata.

 

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

(tutaj link)