Instytut
Zarządzania

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

do 14 października 2022 r.

Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi   odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze  godzin określonych w planie studiów. 

 Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2021_IZ_SPZZL&kategoria=

 

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
fax.(085) 741-46-85
e-mail:  j.wiszniewska@uwb.edu.pl

Opłata za studia 3950 zł (płatna w czterech ratach)

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Limit miejsc 30 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna  od 1 lipca do 14 października 2022 r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do 14 października  2022 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów / Instytutu Zarządzania  ul. Warszawska 63, pokój 107 (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00-15.00, w piątek w godz. 8.00-14.00).

Ogłoszenie wyników:   na stronie IRK 19 października  2022 r.