Instytut
Zarządzania

Regulamin praktyk studenckich

 

Nazwa dokumentu

Plik do pobrania

Regulamin praktyk studenckich IZ UwB WORD / PDF
Sylabus praktyki Zarządzanie I stopnia WORD / PDF
Sylabus praktyki Zarządzanie II stopnia WORD / PDF