Instytut
Zarządzania

L.P. NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA SEMINARIA
  Moduł 1. Rynek pracy            
1  Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – polityka zatrudnienia i rynku pracy 4 4        
2 Metody pozyskiwania i wykorzystania informacji edukacyjnej i zawodowej (danych o rynku pracy) 4 4        
3 Podstawy prawa pracy i ustaw związanych z rynkiem pracy 8 8        
4 Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa 6 6        
5 Aktywność klienta a zmiany na rynku pracy 6 6        
  Moduł 2: Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego             
6 Teoretyczne  i prawne podstawy poradnictwa 8 8        
7 Etyka w pracy doradcy zawodowego  4 4        
8  Poradnictwo zawodowe wobec różnych grup klientów z niepełnosprawnością, (wielokulturowość, zagrożonych wykluczeniem społecznym) 8 4   4    
  Moduł 3: Kompetencje społeczne i aspekty psychologiczne w pracy doradcy             
9 Psychologia różnic indywidualnych  12 4   8    
10 Psychologiczne koncepcje rozwoju zawodowego człowieka 10 4   6    
11  Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy 8 2 6      
12 Coaching w pracy doradcy 10 2 8      
  Moduł 4: Warsztat pracy doradcy zawodowego             
13 Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy 6   6      
14 Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego 4 4        
15 Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym  8     8    
16 Testy stosowane w poradnictwie zawodowym  14   14      
17   Praca z grupą w poradnictwie zawodowym 16   16      
18   Metody stosowane w poradnictwie grupowym 10   10      
19  Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości  8 4 4      
20  Rozmowa doradcza jako podstawowa metoda poradnictwa zawodowego 12   12      
21 Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym 12   12      
22  Planowanie ścieżki kariery  - kierowanie karierą  6     6    
23 Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej 6   6      
34  Seminarium dyplomowe - praca projektem 14         14
OGÓŁEM   204 64 94 32   14