Instytut
Zarządzania

Łączna liczba godzin zajęć kursu: 118 godz., w tym: 28 godz. wykładów, 88 godz. warsztatów, 2 godz. egzamin.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin ogółem

Wykład

Warsztat

Forma zaliczenia zajęć

1

Psychologia - wybrane elementy

16

4

12

zaliczenie

2

Sprzedaż produktu vs. sprzedaż biznesu

16

4

12

zaliczenie

3

Marketing - wybrane elementy

16

4

12

zaliczenie

4

Storytelling

8

2

6

zaliczenie

5

Przywództwo

16

4

12

zaliczenie

6

Budowanie organizacji

16

4

12

zaliczenie

7

Marka osobista

16

4

12

zaliczenie

8

Structogram

12

2

10

zaliczenie

9

Egzamin końcowy

2

 

 

egzamin

 

Suma

118

28

88