Instytut
Zarządzania

Program przeznaczony jest dla menedżerów, przedsiębiorców, właścicieli firm, oczekujących znacznego rozwoju praktycznych kompetencji kierowniczych i zwiększenia skuteczności zarządzania. Program Executive MBA Białystok to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Program jest realizowanyc przez Instytut Zarządzania UwB oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów (GFKM).

GFKM jest firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w szkoleniach i projektach rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz personelu średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych.

Jest to jedna z największych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce. Prowadzi pełne spektrum programów, w tym programy Executive MBA, szkolenia firmowe, szkolenia otwarte, studia podyplomowe, programy coachingowe i projekty doradcze, zapewniając dzięki temu swoim Klientom wyjątkową synergię jakości i wartości praktycznej.

Strona internetowa GFKM: https://gfkm.pl/mba/mba-bialystok