Instytut
Zarządzania

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE EXECUTIVE MBA w BIAŁYMSTOKU:

 

Cena za program

Cena za semestr

Rata

Płatność jednorazowa

33 108 zł

       

Płatność w 4 ratach semestralnych

35 600 zł

8 900 zł

       

Płatność w 20 ratach

38 092 zł

1 904,6 zł

 

  • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
  • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
  • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
  • Osoby, które zapiszą się do programu Executive MBA w Gdańsku przed 30 czerwca 2020 r. i opłacą pierwszy semestr lub dokonają pełnej opłaty za udział w programie zwolnione są z opłaty za rozmowę kwalifikacyjną
  • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu
  • Promocja: 10% mniej od pełnej ceny programu! Osobom, które do 15 lipca 2020 roku zdecydują się na podjęcie programu Executive MBA, prześlą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz dokonają płatności za Program (za całość lub w przypadku wyboru opcji płatności za semestr lub ratalnej) oferujemy rabat w wysokości 10% wartości czesnego!

 

 

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku studiów.

 

Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru. W uzasadnionych przypadkach Zarząd GFKM może wyrazić, po złożeniu pisemnej prośby, zgodę na wpłatę czesnego w ratach.

 

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach, konsultacjach i otrzymują materiały dydaktyczne oraz podręczniki.

 

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Pekao S.A., IV O/Gdańsk,

54124012711111000014915637

NIP: 584-030-46-15

 

Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru (plus 23% VAT)

Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana.

Za semestr trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji

 

Zobacz możliwości dofinansowania ( link )