Instytut
Zarządzania

CENA ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE EXECUTIVE MBA w BIAŁYMSTOKU:

 

Cena za program

Cena za semestr

Rata

Płatność jednorazowa

33 108 zł

       

Płatność w 4 ratach semestralnych

35 600 zł

8 900 zł

       

Płatność w 20 ratach

38 092 zł

1 904,6 zł

 

  • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
  • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
  • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
  • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

 

Czesne należy uiścić każdorazowo na początku każdego rozpoczynającego się semestru. Zarząd GFKM zastrzega sobie możliwość jednorazowej podwyżki o wskaźnik inflacji po pierwszym roku studiów.

 

Czesne za semestr powinno być wniesione w całości przed rozpoczęciem każdego semestru. W uzasadnionych przypadkach Zarząd GFKM może wyrazić, po złożeniu pisemnej prośby, zgodę na wpłatę czesnego w ratach.

 

W ramach wniesionego czesnego słuchacze programu Executive MBA uzyskują prawo do uczestnictwa w zajęciach, konsultacjach i otrzymują materiały dydaktyczne oraz podręczniki.

 

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Pekao S.A., IV O/Gdańsk,

54124012711111000014915637

NIP: 584-030-46-15

 

Wpłata wnoszona jest przed rozpoczęciem semestru (plus 23% VAT)

Cena za semestry pierwszy i drugi jest gwarantowana.

Za semestr trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji

 

Zobacz możliwości dofinansowania ( link )