Instytut
Zarządzania

Plany studiów 2020/2021

 

Kierunek Zarządzanie pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2020/2021

 

Stacjonarne POBIERZ
Niestacjonarne POBIERZ

 

Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2020/2021

 

Stacjonarne POBIERZ
Niestacjonarne POBIERZ